งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ห้องสมุด

     ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาควมรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือได้

1. เวลาในการให้บริการเปิดภาคเรียน
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.30 น.
     เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
2. เวลาในการให้บริการปิดภาคเรียน
     จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
     เสาร์ เวลา 10.00 - 13.00 น.
     อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

โรงยิม สนามกีฬากลางแจ้ง

     มหาวิทยาลัยได้จัดสนามกีฬาไว้สำหรับนักศึกษาและบุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา อาทิ สนามแบดมินตัน บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล สนามเทนนิส สนามฟุตบอล สนามเปตอง และสนามวอลเลย์บอลชายหาด โดยเปิดให้ใช้บริการได้ทุกวัน สำหรับโรงยิมเปิดเวลา 14.00 - 22.30 น.

ห้อง ssc ศูนย์เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

     ศูนย์เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง นักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้ หรือฝึกทักษะ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยจะเปิดให้บริการเวลา 08.30 น.

การจัดส่งจดหมาย พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ

     สำหรับนักศึกษาที่จะติดต่อรับจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ หรือ ธนาณัติ ที่ส่งมาจากทางบ้าน ญาติ หรือเพื่อน สามารถรับได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ หรือ ธนาณัติ ได้ที่ http://www.phuket.psu.ac.th/intranet/mail/maillist.php

ตัวอย่าง การจ่าหน้าซองจดหมาย
ส่ง นายสงขลา นครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต 83120
ธณาณัติสั่งจ่าย ปณ. กะทู้

โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ

     โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ไว้ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านมินิมาร์ท ร้านกาแฟร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านกิ๊ฟช็อป ร้านถ่ายเอกสาร ซุ้มอาหารต่าง ๆ ร้านคอมพิวเตอร์ และร้านการ์ตูน

Wiless Area

เว็บไซต์  http://www.phuket.psu.ac.th/wirelessarea