แผนที่และเส้นทาง

แผนที่ตั้ง/สถานที่ตั้งม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต


View Larger Map

แผนที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต

แผนผังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 1. อาคาร วิทยบริการวิทยาเขตภูเก็ต
 2. อาคาร 3
 3. อาคาร อุตสาหกรรมบริการ
 4. PSU LODGE HOTEL
 5. โรงอาหาร
 6. สนามบาสเก็ตบอล
 7. อาคารที่พักบุคลากร และคณาจารย์
 8. หอพักหญิง2 (หอพักสหกรณ์)
 9. หอพักนักศึกษาชาย
 10. หอพักนักศึกษาหญิง (หอพักสหกรณ์)
 11. อาคาร 1
 12. สนามเทนนิสและสนามวอลเลย์บอล
 13. อาคาร กีฬาเอนกประสงค์
 14. สนามบอล
 15. ประตูทางเข้า