งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

หอพักนักศึกษา

      หอพักนักศึกษา 10 หอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีสิทธิอยู่หอพักทุกคน

ประกันสุขภาพ

     1. มีบริการสุขภาพอนามัยที่หน่วยพยาบาล กองกิจการนักศึกษา
     2. การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
     3. กรณีป่วยมีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาล ปัตตานี โรงพยาบาลยะลา
     4. กรณีอุบัติเหตุ มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลของรัฐ เอกชน คลินิก และโพลีคลินิกทั่วโลก

ทุนการศึกษาและเงินยืมเพื่อการศึกษา

     1. ทุนทำงานแลกเปลี่ยน
     2. ทุนทั่วไป
     3. ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
     4. เงินยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาสามารถยืมเงินวิทยาเขตได้คราวละไม่เกิน 2,000 บาท
     5. กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา รัฐบาลจัดตั้งกองทุนให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมไม่เกิน 200,000 บาท / คน / ปี

กิจกรรม / กีฬา

      วิทยาเขตปัตตานี มีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์และวิชาการ ตลอดจนชมรมกีฬา สนามกีฬาอาทิ สระว่ายน้ำ 1 สระ สนามฟุตบอล 2 สนาม สนามเปตองขนาดใหญ่ 2 สนาม สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เวทีมวย เวที เทควันโด ลานแอโรบิค สวนสุขภาพ สถานที่พายเรือพร้อมเรือยาวและเรือคยัค และอุปกรณ์กีฬา ให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมและได้ออกกำลังกายอย่างพอเพียง

สิ่งอำนวยความสะดวก

     - มีหอสมุดขนาดใหญ่
     - มีหอศิลปวัฒนธรรม และลานวัฒนธรรม
     - มีโรงเรียนสาธิต มัธยม และสาธิตประถม ภายในมหาวิทยาลัย
     - โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวีทุกหอพัก
     - โทรศัพท์ทุกหอพักทุกอาคาร
     - มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดัย และมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทุกอาคารและครอบคลุมทุกพื้นที่
     - มียานพาหนะของทุกคณะและของส่วนกลางที่สามารถให้บริการทั้งนักศึกษาและบุคลากร อย่างทั่วถึง
     - บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ทุกคณะและทุกหอพัก
     - มีระบบ IT และฐานข้อมูลที่อำนวยความสะดวกในทุกระบบ
     - มีธนาคารไทยพาณิชย์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีตู้ ATM ของทุกธนาคารอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีมินิมาร์ทอยู่ภายในมหาวิทยาลัย
     - มีโรงอาหารที่สามารถให้บริการนักศึกษาได้อย่างพอเพียง และเหมาะกับทุกศาสนา