เขตการศึกษาตรัง

คณะที่เปิดสอน

เขตการศึกษาตรัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มี 1 คณะ คือ