ม.อ.สุราษฎร์ นำร่องทำถนนยางพาราในวิทยาเขต

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่ตาม “ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีขาว วิทยาเขตสีเขียว” เพื่อให้เหมาะกับการเป็นทั้งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียน ศูนย์กีฬา หอพัก สถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขต ในพื้นที่ 430 ไร่ เชิงเขาท่าเพชร โดยจะได้มีการสร้างถนนยางพาราในวิทยาเขต เพื่อเป็นการทดลองนำร่องในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถนนยางพาราที่กำลังจะสร้างในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มี 2 สาย ความยาวสายละ 360 เมตร กว้าง 8 เมตร ขนาบ 2 ข้างของ “ลานศรีวิชัย” ซึ่งเป็นลานกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังแนวประตูใหม่ของมหาวิทยาลัย ในแนวเดียวกับลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของวิทยาเขต โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบเพื่อการทดลองนำร่องสร้างถนนยางพารา ของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านยางพาราให้กับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริษัท SCG สุราษฎร์ธานี ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการบดอัดดิน และรอการเตรียมยางพาราที่มีปริมาณมากพอ ซึ่งต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีความพร้อมมากกว่า คาดว่าจะเริ่มสร้างได้ในราวกลางเดือนเมษายน

การนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการทำถนน เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราซึ่งมีราคาตกต่ำในปัจจุบันซึ่งรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ทั้งภาคก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพ เช่น หมอนยาง ที่นอน ด้วยสมบัติที่เด่นทางด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่น การผลิตเป็นแผ่นยางปูพื้นสนามฟุตซอล ยางสำหรับการคลายกล้ามเนื้อแก้ไขปัญหาอาการปวดเมื่อย ผลิตเป็นแผ่นยางสำหรับปูพื้นบ่อหรือสระเก็บน้ำเพื่อลดการซึมของน้ำลงใต้ดิน ถุงมือผ้าเคลือบยาง ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้กระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน แต่จะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหายางพาราของประเทศได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคง และมั่งคั่ง ให้กับภาคเกษตรกรรมยางพาราของประเทศ