รับสมัครบุคคลตำแหน่ง อาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อ่านรายละเอียดได้ที่ n6436_1863_001.pdf