ขอแสดงความยินกับ “ทีมดงยาง” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์

ขอแสดงความยินกับ “ทีมดงยาง” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับทีมดงยางก่อนหน้านี้ได้คว้า 2 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (The Best Technique Award) จากการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557 หรือ Thailand Robot@Home Championship 2014 ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

  สำหรับสมาชิกทีมดงยาง ประกอบด้วย
 • นาย อมีน ราชาวนา
 • นาย ปราการ จรูญสอน
 • นาย ปวริศร์ ฤทธิ์เมธี
 • นาย ธีระนันท์ สุวรรณรัตน์
 • นาย เอาว์ฟา เจะเลาะ
 • นาย กิติศักดิ์ ทองสงฆ์
 • นาย ชัยอนันต์ สุขโขทัย
 • นาย ทศพร คงสุจริต
 • นาย พิชัยพร บ่มไล่
 • นาย เอกสิทธิ์ กาญจนแก้ว

ทั้งนี้มี รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานำทีมแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น

และวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับสมาชิกในทีมดงยาง 2 ท่าน คือ น้องปอ ธีระนันท์ สุวรรณรัตน์ และ น้องเต้ ปราการ จรูณสอน น้องทั้ง 2 ท่าน ตอนนี้ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ จากเด็กสองท่าน ท่านหนึ่งเคยคิดว่าจะสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยดูแลครอบครัวญาติพี่น้องเพื่ออำนวยความสะดวกภายในบ้านและอีกท่านหนึ่งอยากสร้างทั้งเมืองให้เป็นหุ่นยนต์ และวันนี้ทั้งสองท่านได้เข้ามามีส่วนหนึ่งของ “ทีมดงยาง ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปแข่งรายการ RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น ทีมดงยาง ได้คว้า 2 รางวัล ในการแข่งขัน หุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2557

การแข่งขันรายการ RoboCup Japan Open 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่นทีมดงยางได้มีการเตรียมตัวฝึกซ้อมเป็นอย่างดีในการแข่งขันนี้แบ่งออกเป็น 3 วัน ด้วยกันโดยเป็นการแข่งคะแนน ซึ่งในวันแรกเป็นภารกิจ follow me เป็นภารกิจให้หุ่นยนต์เดินตามเจ้าของไปในลิฟท์ แต่ก่อนจะเข้าลิฟท์จะมีคนเดินตัดหน้าหุ่นยนต์เพื่อจะให้รู้ว่าเมื่อมีคนเดินตัดหน้าหุ่นยนต์แล้วนั้น หุ่นยนต์จะสามารถเดินตามเจ้าของได้อีกหรือไม่ ผลปรากฏว่า ทีมดงยาง ทำได้ดีในภารกิจแรก ได้ 300 คะแนนจาก 1000 คะแนน โดยอุปสรรคในภารกิจครั้งนี้ คือ การรีเซทหุ่น ซึ่งในรายการนี้เพียงแค่ครั้งเดียว ใน 1 ภารกิจ ในส่วนภารกิจที่สอง ชื่อภารกิจ clean up ซึ่งจะให้หุ่นยนต์ไปหยิบของซึ่งถ้าไปขยะ ให้นำไปทิ้งในถังขยะที่ระบุไว้ แต่หากเป็นสิ่งของที่ยังใช้งานได้ ก็ให้นำไปวางในที่ที่ระบุไว้ ซึ่งภารกิจที่สองได้ผ่านไปได้ด้วยดี 1 ใน 2 ทีม จาก 10 กว่าทีม ในวันที่ 2 ชื่อภารกิจ cocktail party ในภารกิจนี้ให้หุ่นยนต์เดินเข้ามาในห้อง และให้คนสื่อสารกับหุ่นยนต์ว่าต้องการอะไร หากหุ่นยนต์สามารถสื่อสารกับความต้องการของคนถูกก็ถือว่าสำเร็จภารกิจ แต่เกิดปัญหากับอุปกรณ์ ของ ทีมดงยาง ทำให้วันที่ 2 เก็บคะแนนได้เพียง 50 คะแนน ทำให้การแข่งขันใน 2 วันหลัง ทำคะแนนได้น้อย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากมอเตอร์ขัดข้อง ทำให้โปรแกรมต่าง ๆ เสียหายไปด้วย หลังจากการแข่งขันครั้งนี้น้องทั้งสองท่านประโยชน์และประสบการณ์กลับมาโดยสิ่งสำคัญก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และในอนาคตน้องทั้งสองท่านก็ยังจะพัฒนาหุ่นยนต์ต่อเพื่อมอบต่อให้แก่รุ่นน้อง