รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ด้านภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่ n6346_1449_001.pdf