ทุกสิ่งต้องการ “การเอาใจใส่” ชนะการประกวดภาพถ่าย “@PSU…Life Style = Life Skill”

ผลงานภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด ทุกสิ่งต้องการ “การเอาใจใส่” ของนางสาวณัฐภัทร การะดำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชนะใจกรรมการตัดสิน รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพถ่าย “@PSU…Life Style = Life Skill” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยผ่านภาพถ่าย สร้างความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดประกวดภาพถ่าย “@PSU…Life Style = Life Skill” (ณ ม.อ. ....วิถีชีวิต = ทักษะชีวิต) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการถ่ายภาพ การใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อมกับการตกผลึกทางความคิดจากประสบการณ์ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกลั่นกรองเป็นถ้อยคำและภาพถ่ายภายในมหาวิทยาลัย แล้วนำผลงานไปเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook ) ตลอดจนสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาทั้งที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้รับชมผลงาน ได้หันกลับมามองคุณค่าชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นนักศึกษา พร้อมกับ ความรักและความภาคภูมิใจในลูกสงขลานครินทร์ โดยมี นางสาวศจีพรรณ เลาหวิริยะกมล นักวิชาการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

    ผลงานของนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้
  • ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐภัทร การะดำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 2
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 นายสมเจตน์ สุวรรณโน คณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสกาวเดือน รุณกิจ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
  • รางวัลชมเชย นายอภินันท์ สีเสน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นปีที่ 4
  • รางวัลชมเชย นางสาวอัญชิสา นวกิจรังสรรค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
  • รางวัลชมเชยและ รางวัล Popular Vote นายศตพร ชูนิ่ม คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 1

ซึงได้มอบรางวัลเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

นางสาวณัฐภัทร การะดำ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายไว้ตอนลงแปลงเรียนเมื่อตอนปี 1 เห็นเพื่อนๆกำลังดูแลแปลง เป็นการดูแลเอาใจใส่ ช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้สอบเลยนำมาปรับใช้โดยถึงนึกตัวเองว่า เมื่อตอนเข้ามาเรียนแรกๆ ตอนปี 1 ก็เรียน ไปแบบไม่คิดอะไรมาก เกรดที่ออกมาก็ได้น้อย พอขึ้นเทอม 2 ก็เริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้น เกรดก็ออกมาดีขึ้น เลยมาคิดอีกทีว่า ถ้าเราตั้งใจตั้งแต่แรกเราก็สามารถทำได้ ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้ เลยนำมาเป็นแรงบันดาลใจเขียนเป็นข้อคิดประกอบภาพนี้ รู้สึกดีใจมาก ที่ทราบว่าภาพของตัวเองได้รับรางวัลชนะเลิศ เพราะจากที่เห็นผลงานของเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกคนสวยและมีข้อคิดดีๆ ทุกภาพ ภาพของตัวเองก็ดูธรรมดา และคิดว่าคงไม่ได้รับรางวัล

โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชอบถ่ายภาพแต่ไม่มีกล้องแบบมืออาชีพได้เข้าร่วม และเปิดโอกาสให้ได้เห็นแนวคิดของผู้อื่นๆ ที่มีแนวคิดแตกต่างกัน วิถีชีวิตก็เหมือนการเข้ามาในแต่ละคณะที่แตกต่างกัน เช่น แผนการเรียนของแต่ละคณะก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว การเรียนการปฏิบัติของแต่ละคน แต่ละคณะก็แตกต่างกันไป แต่เราสามารถนำประสบการณ์ทางความคิดของเราไปแลกเปลี่ยนให้คนอื่นได้รู้ และเราก็สามารถนำวิถีชีวิตของผู้อื่นมาปรับใช้กับเราได้เช่นกัน

ผู้สนใจชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/acc.photo.quote.contest