ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 ตำแหน่ง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (CLC) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา ได้แก่

  1. ตำแหน่ง ผู้จัดการ 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักออกแบบ 2 อัตรา
  3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  4. ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา

บัดนี้การการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และ ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ห้องฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึก LRC)

อ่านรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/images/stories/mleft/d3/3.2557.pdf