สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ประกาศรับสมัครทุนสงขลานครินทร์จำนวน 1 ทุน

สาขาวิชาอาหารสุขภาพและโภชนาการ ประกาศรับสมัครทุนสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ทุน (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก) เข้าเรียนสาขาวิชา อาหารสุขภาพและโภชนาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ (จะแจ้งวันให้ทราบภายหลัง) ติดต่อ โทร 0 7428 9490

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/scholar.php