เชิญร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4

06/10/2014
06/12/2014

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 4 "วิทยาการในโลกของทะเลสีคราม" Blue Ocean Science วันที่ 10-12 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พบกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ , นิทรรศการต่าง ๆ ฟรีค่าลงทะเบียน และสำหรับครูและนักเรียนเข้าชมนิทรรศการและรับของที่ระลึกสำหรับครู 500 ท่านเเรกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ที่อยู่ติดต่อ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. ๓ คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม น.ส. นริศรา ก้องเจริญกิจ โทร. 074-288053, 083-6369948 E-mail : ampsu_narisara@hotmail.com อ. ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง โทร. 089-4452520 E-mail : sakanan2004@yahoo.com หรือส่งแบบฟอร์มได้ที่

ส่งแบบฟอร์มใบลงทะเบียน : marine_sci2014@hotmail.com ส่งแบบฟอร์มใบนำส่งบทคัดย่อ : abstract_ms2014@hotmail.com ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://www.marinesci2014.psu.ac.th/