พิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ เป็นกรณีพิเศษ แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศที่ร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทาน แก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีจำนวน 89 ร่าง งานนี้เป็นการบำเพ็ญกุศลรวมถึงฌาปนกิจอาจารย์ใหญ่ ณ วัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพระราชเพลิงศพ ในเวลา 14.45 น. โดยมี พระธรรมวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ ฝ่ายสงฆ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิกาบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

     

“อาจารย์ใหญ่” เป็นคำที่นักศึกษาแพทย์ใช้เรียกครูผู้ไร้วิญญาณที่ได้สละร่างกายเพื่อการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยทางกายวิภาคศาสตร์ สาเหตุที่ต้องใช้ “อาจารย์ใหญ่” ซึ่งเป็นร่างกายคนจริงๆ ก็เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์การศึกษาใดที่จะดีไปกว่านี้ และไม่มีวันที่จะมีเทคโนโลยีใดๆ มาทดแทน เพราะแบบฝึกหัดชุดนี้คือของจริงที่นักศึกษาไม่ต้องมีจินตนาการ

“อาจารย์ใหญ่” มีบุญคุณต่อวงการแพทย์มานาน และได้รับความเคารพและการยกย่องจากนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากผู้เป็นเจ้าของร่างกาย ทุกท่านได้แสดงเจตจำนงไว้เมื่อยังมีชีวิตที่จะอุทิศร่างไว้ให้นักศึกษาแพทย์เรียน ซึ่งถือเป็นกุศลเจตนาที่แสนบริสุทธิ์ แสดงถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งว่า แม้มนุษย์จะเลือกเกิดไม่ได้ แต่สามารถเลือกที่จะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ที่จะได้นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์อีกมากมาย

ในปัจจุบันจะเห็นว่าผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์นั้น ยังสร้างคุณูปการต่อแพทย์เฉพาะทางได้อีกหลายสาขา ศึกษาวิธีการผ่าตัดแบบใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลการรักษา ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เจ็บป่วยโดยตรง เรียกว่าเป็นการต่อยอดความรู้ ความสามารถ จึงอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้จาก “อาจารย์ใหญ่” นั้น ไม่สิ้นสุด และไม่มีเทคโนโลยีใดๆ เลยที่จะมาทดแทนความรู้ที่ได้จาก “อาจารย์ใหญ่” ได้

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที สามารถบริจาคได้เพียงครั้งเดียว และถ้าต้องการบริจาคให้กับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 7428 8132