รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานในสังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพูธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://medtech.psu.ac.th/index.php/