รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290.- บาท เพื่อปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.ttmed.psu.ac.th/