คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวแรกบรรจุเดือนละ 1,500 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    กำหนดการคัดเลือก
  • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มกราคม 2557 รับสมัคร(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำการคัดเลือก
อ่านรายละเอียดได้ที http://www.sc.psu.ac.th/New56/TH/News/JobsDetail.asp?NewsID=416