ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    กำหนดการสอบคัดเลือก
  • ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 รับสมัคร
  • วันที่ 4 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • วันที่ 14 มีนาคม 2557 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
  • วันที่ 19 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  • วันที่ 24 มีนาคม 2557 สอบสัมภาษณ์
  • วันที่ 26 มีนาคม 2557 ประกาศรายชื่ผู้ผ่านการคัดเลือก
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/567--2-.html