ขอเชิญร่วมพิธี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2556

เทศบาลเมืองคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแบ่งการจัดพิธีเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

    ภาคเช้า
  • เวลา 06.40 น. พิธีทำบุญตักบาตร
  • เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล
    ภาคค่ำ
  • เวลา 17.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงมหรสพสมโภช
รายละเอียดกำหนดการ http://www.psu.ac.th/sites/files/n6190_progarm.pdf