อธิการบดี ม.อ.ร่วมงานฉลอง 80 ปี Kunming Medical University

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ราม แย้มแสงสังข์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ดร.พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ร่วมงานฉลองครบรอบ ๘๐ ปี Kunming Medical University ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีจากหน่วยงานต่าง ๆ จากนั้นมีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาทางการแพทย์ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน โดยมุ่งเน้นการศึกษาทางการแพทย์ในเขตชนบท ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ Ian Puddey คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย Western Australia เชิญไปศึกษาดูงานการศึกษาทางการแพทย์ในเขตชนบทที่มหาวิทยาลัย Western Australia ในช่วงค่ำ Kunming Medical University จัดการแสดงและเล่าประวัติความเป็นมาของการแพทย์สมัยใหม่ในจีน และประวัติมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยผ่านการแสดงวัฒนธรรมจีนทั้งแบบดั้งเดิมและประยุกต์