อก. จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สร้างมาตรฐานให้โอทอป และเอส เอ็มอี

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ.จับมือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สร้างมาตรฐานให้โอทอป และเอส เอ็มอี เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ตรวจสอบคุณภาพสินค้า เพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ยังได้เปิดโรงงานต้นแบบ (pilot plant)ให้ทดลองผลิต ไปทดสอบตลาด เพื่อลดความเสี่ยงของผู้สนใจผลิตอาหารแปรรูป

นางสาวเสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสนำคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก ห้องปฎิบัติการทดสอบเคมีและจุลชีววิทยา โรงงานต้นแบบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ otop คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิกาบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา นำเยี่ยมชม รวมทั้งเข้าเยี่ยมโรงงานโอทอป ของจังหวัดพัทลุง ได้แก่โรงงานผลิต บ้านไทยเฮิร์บ และโรงงานผลิตหมูทองท่าแค วิสาหกิจ ชุมชน otop 5 ดาว จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 ว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการจะร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าโอทอปและเอสเอ็มอี ให้มีคุณภาพเพื่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน สินค้าในชุมชน ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน จาก สมอ. หรือ อ.ย. ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อส่งออกได้ และต้องเน้นเรื่องบรรจุภัณฑ์ ที่เด่น สะดุดตา มีเอกลักษณ์ สร้างจุดต่าง ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการต้องพัฒนารูปแบบ อย่างเช่น น้ำพริก ของ จังหวัดพัทลุง มีชื่อเสียง มีหลายรูปแบบทั้งเป็นถุง เพื่อขายในตลาดนัด ในรูปแบบเป็นกระปุก หรือเป็นผง ขึ้นกับว่าเขาต้องการพัฒนาไปในรูปแบบไหน ต้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการจะร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และช่วยพัฒนาสินค้าไปสู่อาเซียน ช่วยให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่ม และวางบนหิ้งได้ในอนาคต สำหรับ ปัญหาสินค้าของภาคใต้ มีจุดอ่อนคืนยังไม่ผ่านมาตรฐาน น้ำพริก มีจุลินทรีย์ มีเชื้อรา ต้องให้ความรู้ผู้ประกอบการ ไม่สามารถทำตามมีตามเกิดเหมือนเดิมได้ เพราะเราต้องไปแข่งกับคนอื่น ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ม.อ.มีองค์ความรู้ มีห้องปฎิบัติการทดสอบ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ จะร่วมกันแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องเหล่านี้ โดยเอาสินค้ามาทดสอบในห้องปฎิบัติการ เป็นพี่เลี้ยงในกระบวนการผลิต จนกว่าจะผ่านมาตรฐาน

นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ไฮไลท์ ของปี 2557 คือศูนย์จัดตั้งโรงงานต้นแบบ (pilot plant)ให้กับโอทอป และเอสเอ็มอี ที่กำลังสนใจลงทุนผลิตสินค้าประเภทอาหารแปรรูป ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด เป้าหมายคือได้สินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และทราบถึงความเป็นไปได้ของสินค้าที่ออกวางจำหน่าย ก่อนเข้าสู่กระบวนการลงทนุสร้างโรงงานเพื่อผลิตอย่างจริงจัง ในโรงงานที่ผลิตผ่านการรับรอง มาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อไปขอ อ.ย. ต่อไป ให้สินค้าโอทอปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไปทดลองตลาด ให้ผู้บริโภคยอมรับ พอมีโอกาสค่อยไปลองตลาดจริง เรามีโรงงานต้นแบบพร้อมให้บริการ ลดความเสี่ยง ในโมเดลระดับผลิตที่เป็นอุตสาหกรรม เพราะไม่ว่าจะเป็นโรงงาน เครื่องจักร ค่าออกแบบ จิปาถะ จะมีงบประมาณสูงมาก ผู้ประกอบการก็จะรู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ผู้ผลิต ทั้งยังเป็นการนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่จัดตั้งขึ้น ศูนย์ได้ช่วยทั้งเอสเอ็มที วิสาหกิจชุมชน และโรงงานขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม เอาความรู้มาสู่ผู้ประกอบการ เป็นที่ปรึกษา บริการส่งผู้เชียวชาญ ไปยังสถานประกอบการ มีห้องปฎิบัติการตรวจจุลินทรีย์ ทดสอบความปลอดภัยของอาหาร มีศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดที่มาตรฐาน ส่วนใหญ่ โอทอปจะตกกับเรื่องเล็กน้อย ได้แก่เครื่องชั่งน้ำหนัก เราก็จะตรวจสอบให้ได้