ม.อ. จัดงานวันมหิดล และ วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานวันมหิดล และ วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสะท้อนการดำเนินการตามพระปณิธาน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

รวมทั้งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินชีวิตตามพระปณิธานดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมหลากหลาย

รายละเอียดกำหนดการ http://www.psu.ac.th/sites/files/n6083_program2556.pdf