เชิญฟังบรรยายหัวข้อ “University World Ranking” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย

สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Prof. Dr. Robyn Owens, Deputy Vice – Chancellor (Research) จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย ในหัวข้อ “University World Ranking” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยมีอันดับที่สูงขึ้น ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 นี้ ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ อาคารสำนักงานบริการคณะวิทยาศาสตร์ (ตึกฟักทอง) โดยผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมที่แนบมานี้ โดยส่งกลับมายัง สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 นี้เท่านั้น

แบบตอบรับร่วมฟังบรรยาย http://www.psu.ac.th/sites/default/files/Acceptance_Form_0.pdf