ม.อ. เสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โลก ปี 58 ที่ภูเก็ต

อธิการบดี ม.อ. และ คณะ เดินทางประชุมและศึกษาดูงาน การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ACM-ICPC World Finals 2013 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2556 เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน ACM-ICPC World Finals 2015 ที่ภูเก็ต

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก (International Collegiate Programming Contest ACM-ICPC) เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั่วโลก ที่มีชื่อเสียงที่สุด จัดต่อเนื่องมากกว่าสามสิบปี และในปี 2013 มีการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศระดับโลก ครั้งที่ 37 ณ เมือง Saint Petersburg แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย โดยมี มหาวิทยาลัย Saint Petersburg University ITMO เป็นเจ้าภาพ ในงานนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน ทั้งในส่วนของผู้จัดงานการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย (ACM-ICPC Asia Phuket Regional Programming 2013) และในส่วนการเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก ในปี 2015

ในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะทำงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยตัวแทน 2 ท่านจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน ACM-ICPC ในประเทศไทย ได้เดินทางร่วมกันเพื่อไปประชุมและนำเสนอการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน ACM-ICPC World Finals 2015 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นเจ้าภาพ

คณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประชุมหารือกับ Dr. William Poucher (ICPC Executive Director) และคณะกรรมการ ACM-ICPC ถึงการจัดงาน ในปี 2015 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยทางคณะกรรมการ ACM-ICPC มีความพอใจในความก้าวหน้าของเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย และจะเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อประสานงานและดำเนินการเตรียมงานต่อในโอกาสถัดไป

หลังจากได้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเตรียมดำเนินการต่อในด้านต่างๆ และติดต่อผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงไอซีที กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ หน่วยงานอื่นในประเทศไทย รวมทั้งประสานงานกับทาง ACM-ICPC เพื่อให้การจัดงาน World Finals 2015 เป็นไปโดยเรียบร้อยและจะสร้างความประทับใจกับผู้ร่วมงานซึ่งเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงนี้ และนับเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเกียรติให้จัดงานในระดับโลกเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในเวทีโลกต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานในปี 2015 ณ จังหวัดภูเก็ตจะมีประมาณ 1,200 คน จากทั่วโลก

Links ที่เกี่ยวข้อง