นักศึกษาทีม “ดงยาง” คว้าอันดับ 11 จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับโลก ROBOCUP EINDHOVEN 2013

นักศึกษาสาขาเมคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีม “ดงยาง” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย นายพงศกร ชาญชัยชูจิตร นายพีรยุทธ แซ่โค้ว นายอันวาร์ ราชาวนา นายทศพร คงสุจริต นายพิชัย บ่มไล่ และ นายเอกสิทธิ์ กาญจนแก้ว โดยมี รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี และ ดร.วฤทธิ์ วิชกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2555 “Thailand Robot Championship 2012” ประเภทหุ่นยนต์เพื่อนอัจฉริยะ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ROBOCUP EINDHOVEN 2013

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก ROBOCUP EINDHOVEN 2013 จัดขึ้น ณ เมือง Eindhoven ประเทศ Netherland ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2556 วัตถุประสงค์เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดสำหรับรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยการแข่งขันจัดแข่งหลายประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์เตะบอล (RoboCup Soccer) หุ่นยนต์ระบุที่อยู่ผู้ประสบภัย (RoboCup Rescue) และหุ่นยนต์รับคำสั่งในบ้าน (RoboCup@Home) เป็นต้น

ทีมดงยาง เข้าแข่งขันในประเภท RoboCup@Home ซึ่งมีการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้หุ่นยนต์ปฏิบัติรับใช้งานในบ้าน มีตัวแทน 21 ทีมจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันรอบแรกเป็นการคัดเลือกตัวแทนเพียง 11 ทีมเข้าแข่งขันต่อไป โดยทีมดงยางพร้อมหุ่นยนต์อัจฉริยะ Jarvis เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสองไปได้ จากนั้นในรอบสองคัดเลือกตัวแทน 5 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย ทีมดงยางสามารถทำผลงานอยู่ใน อันดับที่ 11 ของโลก ด้วยคะแนน 2,483 คะแนนทีมจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในประเภท RoboCup@Home อีก 3 ทีม ได้แก่ SKUBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 8) TRCC จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 13) และ BART LAB Assistbot จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 20)