เชิญฟังเสวนาพิเศษ "วิ...จากใจ จากรากฐานงานวิจัยสู่งานใช้ประโยชน์"

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษเรื่อง “วิ...จากใจ จากฐานรากงานวิจัยสู่งานใช้ประโยชน์” จาก 3
วิทยากรชื่อดังระดับชาติ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และ รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ในงาน
“ วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ” ประจำปี 2556 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 นี้ ณ ห้องประชุม Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป

ภายในงานยังมีการมอบรางวัลแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัย พร้อมติดตามการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงที่ http://www.psuradio88.com/ และ http://psutv.psu.ac.th/