เชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 "

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน " วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 " ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2556 นี้ มีกำหนดการจัดงานในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ผู้สนใจร่วมงานสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร.6945 E-mail : panpimon.h@psu.ac.th

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/