ศิษย์เก่าม.อ.จัดงาน"คืนศรีตรังสะพรั่งบาน" 30 มี.ค.พร้อมเปิดตัวโครงการ "ปลูกศรีตรังทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์สมาคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยจะร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน "คืนศรีตรังสะพรั่งบาน" เพื่อแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2554 และ 2555 รวมทั้งพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า และเพื่อแถลงข่าว โครงการ "ปลูกศรีตรังทั่วไทย ร้อยดวงใจร่วมกัน ถวายองค์ราชัน พ่อของแผ่นดิน" ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-22.00 น. ที่ห้องเลอโลตัส โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ โดยในงานดังกล่าว จะได้เรียนเชิญ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่า กับการพัฒนาภาคใต้”

“โครงการ "ปลูกศรีตรังทั่วไทย ร้อยดวงใจร่วมกัน ถวายองค์ราชัน พ่อของแผ่นดิน" จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะได้มีการเชิญชวนประชาชนทั่วไป ให้ร่วมกันปลูกต้นศรีตรัง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 9,000 ต้นทั่วประเทศ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ในปี พ.ศ. 2556

โดยในเบื้องต้นได้กำหนดสถานที่ปลูกไว้ที่ ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต คือวิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง โครงการจัดตั้งเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่บ้านโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และที่ตำบลทุ่งใหญ่-ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก หมู่บ้านสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลควนหิน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งที่หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน บ้านเรือนของศิษย์เก่า และประชาชนทั่วประเทศไทย

ผู้สนใจร่วมงาน "คืนศรีตรังสะพรั่งบาน" ติดต่อซื้อบัตร ราคา 1,500 บาท ได้ที่ผู้ประสานงาน คุณสาลี่ ภู่ชัยวัฒนานนท์ รองเลขาธิการสมาคมฯ โทร 08-16856582 อีเมล์ : sali.moran@gmail.com หรือที่ คุณวิทยา แซ่ตั้ง ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ โทร : 02-4339168 อีเมล์ : saengvithsc@hotmail.com

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/program_31.pdf