เปิดรับสมัคร"อบรมภาษาอังกฤษ" ฟรี! สำหรับพ่อค้า แม่ค้า และผู้ให้บริการในเขตสงขลา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่) เปิดรับสมัคร "อบรมภาษาอังกฤษ" ฟรี! ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย.55 สำหรับพ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับจ้าง และผู้ให้บริการในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (จำนวน 20 คน) จัดอบรมวันที่ 25 มิ.ย.- 16 ก.ค. 55 (วันจันทร์-พุธ) เวลา 18.00-20.00 น. (20 ชม.) ค่าสมัคร ฟรี! หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครจำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลดวิธีสมัครได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=1523