คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท จำนวน 8 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก (ปร.ด.) 2 หลักสูตร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 5-30 มีนาคม 2555 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 073-313928-50 ต่อ 1809

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.sat.psu.ac.th/main/index.php?option=com_content&task=view&id=...