ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์

PSU Phone Book ระบบค้นหมายเลขโทรศัพท์ พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วิธีการใช้งานสมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
     1. พิมพ์คำที่ต้องการค้น อาจเป็นข้อความทั้งหมด (เช่น ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ ชื่อแล้ว ตามด้วยนามสกุล โดยเว้น 1 เคาะระหว่างชื่อและนามสกุล) หรือส่วนหนึ่งของข้อความที่ต้องการค้น ในช่อง ค้นหา กด Enter หรือคลิกปุ่ม Search
     2. หรือค้นโดยการคลิกที่ผังโครงสร้างของคณะ/หน่วยงานด้านซ้ายมือ เพื่อเข้าไปยังคณะ/หน่วยงานที่ต้องการดูข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
     3. กรณีผลที่ได้จากคำค้น เช่น คณบดี มีมากกว่าหนึ่ง สามารถนำเมาส์ไปวางบนข้อความดังกล่าวเพื่อดูสังกัดของคำค้น หรือคลิกบนข้อความเพื่อกลับไปสู่หน้าต้นสังกัดของคำค้น
     4. หากโทรจากภายในมหาวิทยาลัยฯ กดหมายเลขภายใน 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ
     5. หากโทรจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ กด 0 7428 แล้วตามด้วยหมายเลข 4 ตัว ที่ท่านต้องการติดต่อ

เว็บไซต์ http://phonebook.psu.ac.th