งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือได้ เวลาเปิดทำการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

1. เปิดภาคเรียนแรก
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
     วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
     วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
     ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
2. เปิดภาคเรียนที่สอง
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-22.30 น.
     วันเสาร์ 09.00-20.00 น.
     วันอาทิตย์ 09.00-20.00 น.
     ก่อนการสอบ 2 สัปดาห์เปิดบริการถึง 24.00 น.
3. เปิดภาคฤดูร้อน
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
     วันเสาร์ 09.00-17.00 น.
     วันอาทิตย์ ปิดทำการ
4. ปิดภาคเรียน
     วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
     วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเวลาทำการของหอสมุดได้ที่ โทร 2352, 0-7428-2352
หรือ e-mail :sitthichai.l@psu.ac.th เว็บไซต์ http://www.clib.psu.ac.th

ด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสนามกีฬาที่ให้บริการดังนี้
     1. สระว่ายน้ำ
     2. อาคารยิมเนเซี่ยม
     3. สนามฟุตบอล สนาม 1 สนาม 2
     4. สนามเทนนิส 5 คอร์ส
     5. สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง
     6. สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง
     7. สนามซอฟท์บอล
     8. สนามเปตอง
     9. ศูนย์บริหารร่างกาย

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ฯ ได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จำนวนมากไว้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของ ม.อ. คอมพิวเตอร์เหล่านี้เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการคอมพิวเตอร์และใช้บริการ Internet ได้ทั้งที่ห้องปฎิบัติการของศูนย์ฯ และจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.cc.psu.ac.th/

การจัดส่งจดหมาย พัสดุ โทรเลข ธนาณัติ

สำหรับนักศึกษาที่จะติดต่อรับจดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุ หรือ ธนาณัติ ที่ส่งมาจากทางบ้าน ญาติ หรือเพื่อน สามารถรับได้ที่คณะหรือหอพักนักศึกษาตามที่จ่าหน้าซอง โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่ง นักศึกษาสามารถตรวจสอบ EMS ลงทะเบียน พัสดุ ธนาณัติ DHL (จดหมายธรรมดาสืบค้นไม่ได้)ได้ที่ http://docfinder.psu.ac.th/post/

ตัวอย่าง การจ่าหน้าซองจดหมาย มี 2 แบบ คือ

1.นักศึกษาที่พักหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ระบุชื่อหอพักและห้องพักให้ชัดเจน เช่น
ส่ง คุณสุดสวย สวยสด
หอ...ห้อง...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

2. ส่งถึงคณะ
ส่ง คุณสุดสวย สวยสด
คณะ....
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ

โรงอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ ไว้ให้บริการต่างๆ อยู่ภายใน "ศูนย์อาหารโรงช้าง" ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านมินิมาร์ท ร้านกาแฟ ร้านซักรีด ร้านเสริมสวย ร้านกิ๊ฟช็อป ร้านถ่ายเอกสาร ซุ้มอาหารต่าง ๆ ร้านคอมพิวเตอร์ และร้านหนังสือ