อาจารย์/บุคลากร


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขต ได้มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวก บริการและสวัสดิการแก่อาจารย์และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงาน โดยงานบริการและสวัสดิการรวมถึงข้อมูลส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์และบุคลากร มีดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับอาจารย์และบุคลากร

วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาสุราษฏร์ธานี
เขตการศึกษาตรัง
Blog อาจารย์/บุคลากร
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

หน่วยงานมหาวิทยาลัย

Blog:ชานชาลาแห่งการเรียนรู้

พบอธิการบดี

งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ม.อ.

ข่าวสาร