โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต ชนะเลิศ แข่งขัน Mobile Robot ในงาน ม.อ.วิชาการ ภูเก็ต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) ณ ห้อง 6107 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรมและการแข่งขัน จำนวน 6 ทีมด้วยกัน คือ

          1. ทีม C2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
           2. ทีม VaJa โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
          3. ทีม เทพ Gem โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
          4. ทีม STPK 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
          5. ทีม STPK 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
          6. ทีม Zelo โรงเรียนกะทู้วิทยา

นายวิศรุต จันทระ หัวหน้าโครงการการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot)อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภูเก็ต กล่าวว่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น (Mobile Robot) ขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยทุกปีจะจัดภายในงาน ม.อ.วิชาการ ซึ่งพร้อมกันกับงาน ม.อ.ภูเก็ตวิจัย โดยทางภาควิชาจะรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ตทุกแห่ง โดยวันทำการแข่งขันจะมีการอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ และจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหุ่นยนต์ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง หลังจากนั้นจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจากตัวอย่างที่สอน โดยจะมีพี่เลี้ยงคือนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 คอยดูแล และให้คำปรึกษากับผู้เข้าแข่งขัน

หลังจากนั้นจะมีการแข่งขันโดยให้หุ่นยนต์ทดลองที่นักเรียนได้เขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ทำการควบคุมและบังคับหุ่นยนต์ให้เดินตามเส้นทางที่ทางภาควิชากำหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ ปัญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะทำการประมวลคะแนนเพื่อตัดสินทีมที่ชนะเลิศ โดยมีรางวัลมอบให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมเกียรติบัตรให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดเป็นอย่างดี เพราะมีนักเรียนจากสถานศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันมาตลอด

นายวิศรุต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ได้ร่วมแสดงความสามารถและทักษะที่ตนมีอยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้กับการปฏิบัติจริง โดยทางภาควิชาจะเน้นด้านหุ่นยนต์ให้ได้ฝึกการปฏิบัติจริง และในปีหน้าก็คงต้องเป็นหน้าที่ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Hardware Club ที่จะต้องเป็นคนจัดโครงการโดยผมก็จะคอยเป็นที่ปรึกษาใน การจัดกิจกรรมต่อไป ก็หวังว่าในปีหน้าคงจะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น”

สรุปผลการแข่งขันในครั้งมีทีมที่คว้ารางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม C 2
สถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ผู้แข่งขัน 1. นายประเสริฐ รักสาตร
          2. นายเสฏฐวุฒิ ศิลาจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรี ดุสิต บ้านนบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อทีม VaJa
สถานศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผู้แข่งขัน 1. นายอดิเทพ แซ่อึ๋ง
          2. นายเอกอาริช ชิดไชย
อาจารย์ที่ปรึกษา นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อทีม เทพ Gem
สถานศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ผู้แข่งขัน 1. นายนคเรศ ณ ระนอง
          2. นายณัฐธนาโชติ ภัทรธรกฤต
อาจารย์ที่ปรึกษา นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

นายประเสริฐ รักสาตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ทีมชนะเลิศอันดับ 1 แสดงความความรู้สึกที่มีต่อการแข่งขันว่า “ดีใจมากที่ชนะการแข่งขัน ปกติเราจะชอบด้านหุ่นยนต์และด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็เลยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันก็ยากพอควรแต่มีการอบรมก่อนและมีพี่เลี้ยงคอให้คำปรึกษาเลยไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่ ทีมเราจะมีปัญหาตรงการเลี้ยวแต่พอรู้สาเหตุและปรึกษาพี่ที่เป็นพี่เลี้ยงก็แก้ปัญหาได้”

นายเสฏฐวุฒิ ศิลาจันทร์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พวกผมจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ความรู้ และได้ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา C ซึ่งไม่เคยเรียนมาก่อน ขอขอบคุณพี่ๆ ทุกคน และขอบคุณที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ดีๆ อย่างนี้ครับ”

เส้นทางอนาคตหลังจบ มัธยมปลายของผู้ชนะเลิศทั้งสองคืออยากเรียนสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เนื่องจากรักชอบด้านคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์มาก