ระบบขอหนังสือรับรองและทรานสคริปต์

ระบบบริการงานธุรการผ่านเว็บ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาขอทรานสคริปต์ และหนังสือรับรองต่างๆ ผ่านระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

  • สำหรับนักศึกษา เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองต่างๆ ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ
  • สำหรับศิษย์เก่า เข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองต่างๆ ติดตามเรื่องคำร้องต่างๆ หรือลงทะเบียนใหม่สำหรับศิษย์เก่าก่อนปี 39 หรือเข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับปรุงค่าธรรมเนียมส่งหลักฐานการศึกษาถึงที่ภายในประเทศทางไปรษณีย์ ในอัตราดังนี้

  1. ค่าส่งเอกสาร 1-5 ฉบับ    ครั้งละ 50 บาท
  2. ค่าส่งเอกสาร 6-10 ฉบับ    ครั้งละ 70 บาท
  3. ค่าส่งเอกสาร 10 ฉบับขึ้นไป    ครั้งละ 100 บาท

เว็บไซต์ https://petitionservice.reg.psu.ac.th/